Megu - 銅版画

"メグ" 

- 石版画(リトグラフ) -

色鉛筆 
縦43×横30cm

Takako HIRANO 2013

コンタクト